.

  • slide
icon

USG 3D / 4D


 

Technika 3D pozwala uzyskać dane na temat trzech wymiarów: długości, szerokości i głębokości danego narządu. Komputer, analizując te dane, odtwarza trójwymiarowy wygląd mierzonej struktury. Uzyskane obrazy są nieruchome, prezentowane klatka po klatce.

Ultrasonografia 4D służy do dynamicznego przedstawienia obrazu uzyskanego techniką 3D. W rezultacie ciężarna widzi na ekranie monitora trójwymiarowy obraz płodu poruszającego się wewnątrz jej łona.

Badania USG 3D i 4D pozwalają na to, by zapis badania był wielokrotnie odtwarzany i analizowany. Ponadto daje możliwość dokładnej oceny lokalizacji i otoczenia poszczególnych struktur anatomicznych. Pozwala także na zastosowanie pod kontrolą USG technik inwazyjnych wspomaganego rozrodu.

Jest badaniem zalecanym w przypadku ciąży mnogiej, gdyż jest znacznie dokładniejsze od konwencjonalnego badania 2D. Pozwala uwidocznić lokalizację, ilość łożysk i owodni, wszystkie płody, ich wzajemny stosunek.
USG 3D/4D ma olbrzymie znaczenie przy wykrywaniu wad płodu. Raz dokonane pomiary pozwalają na uzyskanie nieskończonej ilości przekrojów i projekcji oraz na powtórną analizę obrazów w trybie offline.

Badanie USG 3D/4D powinno być wykonywane między 18. a 22. tygodniem ciąży.