.

  • slide
icon

Ośrodek rehabilitacji

osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy


- świadczenia ramach NFZ
- skierowania od lekarza specjalisty z oddziału lub poradni specjalistycznej (otolaryngologicznej, audiologii i foniatrii, audiologicznej, foniatrycznej, neurologicznej , rehabilitacyjnej)

- świadczenia płatne (bez skierowania)

- kompleksowa diagnoza i terapia dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy i niedosłuchem przewodzeniowym, odbiorczym i mieszanym, głuchotą, nadwrażliwością słuchową i szumami usznymi, zaburzeniami przetwarzania słuchowego, centralnymi zaburzeniami słuchu, zaburzeniami rozwoju mowy i języka, opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami artykulacji, zaburzeniami rozumienia mowy, dysfazją i afazją, dyzartrią, anartrią, zaburzeniami ekspresji mowy, zaburzeniami percepcji słuchowej - zajęcia indywidualne i grupowe

Specjaliści:
- lekarz specjalista foniatra
- laryngolog
- surdologopedzi
- surdopedagog
- psycholog

Świadczenia w rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy:
- wielospecjalistyczna porada terapeutyczna (konsylium)
- diagnoza i terapia surdologopedyczna, logopedyczna
- trening słuchowy
- usprawnianie psychoruchowe
- diagnoza i terapia psychologiczna
- diagnoza i terapia surdopedagogiczna