.

  • slide
icon

JONOFOREZA

 

 

Jonoforeza to zabieg fizykoterapeutyczny zaliczający się do działu elektrolecznictwa.


Polega na wprowadzeniu leku przez nieuszkodzoną skórę za pomocą prądu galwanicznego. Leczenie tym sposobem ma działanie miejscowe.
Zaletą tego zabiegu jest fakt, ze lek jest wprowadzany dokładnie tam, gdzie jest potrzebny jednocześnie nie obciążając układu pokarmowego i wątroby.
Do jonoforezy stosowane są wyłącznie leki, które podlegają dysocjacji elektrolitycznej (rozpad substancji czynnej leku na jony – o ładunku dodatnim, kationy i ujemnym, aniony – pod wpływem przyłożonego prądu elektrycznego). Następnie jony przenoszone są przez skórę do tkanek głębiej położonych wraz z prądem elektrycznym.


Prawidłowo wykonana jonoforeza jest całkowicie bezpieczna.